צרו קשר
ּ

שינוי תב"ע/תבע

שינוי תבע,שינוי תב"ע,שינוי תב ע, שינוי תבע קו בניין,משרד אדריכלים תבע, תב ע בסמכות מקומית,שינוי תבע מקומית,שינוי תב"ע נקודתית תהליך שינוי תב ע, יעוד קרקע מגורים בתכנית נקודתית,מבא ת, תבע ,ת בע

מה זה שינוי תב"ע - נקודתית,קווי בניין,זכויות בניה?

האם ניתן לשנות תב"ע? בכל רשות מקומית יש תכנית מתאר עירונית, אשר מחייבת עמידה בתנאיה השונים, לפני התחלת כל בנייה שהיא בשטח מקרקעין או מגרש. תכניות מתאר (תבעות) קיימות גם ברמה המחוזית וברמה הארצית. תכניות בניין אלה מגדירות למעשה את...

חוות דעת תכנונית

ישנה חשיבות רבה להכרת החוקים והתהליכים הקשורים לחוק התכנון והבניה, לחוקים אלו יש השפעה רבה על תכנון והתחדשות המשפיעים על הסביבה ותורמים להבנה בנושא של קניית דירה, בית או חלקת אדמה. בירור מידע לגבי תכניות איתור תוכנית - אתר ממ"י. ...

כיצד להגיש תוכנית בנוהל מבאת של משרד הפנים?

בשנת 2007, נכנס לתוקפו נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתכנית) על ידי משרד הפנים, הנוהל מכיל את התקנות בדבר הגשת תכנית בניין עיר (תב"ע), הנוהל מפרט את אופן הכנת התשריט והוראות התכנית, הנוהל יוצר אחידות ובהירות בנושא שהיה נתון לפרשנויות...

שינוי ייעוד מקרקעין

שינוי ייעוד מקרקעין הוא ההגדרה המוכרת במוסדות הממשלתיים והעירוניים בישראל להפיכתה של קרקע מכזו המיועדת לשימוש חקלאי לקרקע המיועדת לשימושים עירוניים שונים כגון בנייה של בתי מגורים, של מפעלי תעשייה, של מבני מסחר ועוד. למה לבצע את השינוי? ישנם מקרים בהם...
למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ