• 079-688-11-44
  • info@waissman.co.il
  • ראשון - חמישי: 9:00 - 18:30

מקבץ מאמרים בנושאים : הסדרת נחלות,פיצול נחלות במושבים, החלטות מינהל מקרקעי ישראל,

קרקע חקלאית באיזור מושב גילת

מושב גילת – תעודת זהות מקומית  מושב בצפון הנגב. הישובים הסמוכים למושב גילת הם: מצפון- מושב ברוש ומושב תדהר, מדרום – אופקים, ממזרח – מושב תפרח וממערב- מושב בטחה,

להמשך הכתבה »

שימוש חורג בנחלה

אכיפת שימושים חורגים וחריגות בניה כמו "מים על סלע" כך פועלות מערכות השלטון ונראה – שעידן הקורונה שהערים קשיים בלתי אפשריים על מגזרים רבים במשק, הביא אתו גם הזדמנות

להמשך הכתבה »
waissman

סוף עידן משטר הנחלות

"עידן הנחלה המהוונת" הוא "חלון ההזדמנויות" שנפתח לשינוי של "משטר הנחלות" שהחל בהחלטה 1 של מועצת מקרקעי ישראל בשנת 1965 .אדני היסוד עליהם מבוסס "משטר הנחלות" הולכים ומתערערים עת

להמשך הכתבה »
waissman

השכרת מבני פל"ח בנחלה

השכרת יחידות דיור בנחלות ביום – 24.12.18 אושרה במועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה 772 שכותרתה "מינוי ועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב" לפיה, תוקם ועדה ציבורית שתבחן

להמשך הכתבה »