מה זה תצ"ר / תצ"ר- תכניות לצרכי רישום

תצר

להצעת מחיר עבור טיפול ורישוי תצ"ר. מוזמנים להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

מהו תצ"ר

רישום זכויות במקרקעין בישראל

בשנים 1922-1920, עשה הממשל האזרחי של המנדט הבריטי בארץ-ישראל מספר צעדים כדי לקדם את מדידות הקדסטר בארץ-ישראל. התפיסה הייתה שיש לאפשר מהר ככל הניתן ביצוע עסקאות מקרקעין ואלה יתרמו לפיתוח הכלכלה בארץ.

רישום וקביעת הבעלות על מקרקעין בישראל נעשה כיום בעיקר על פי שיטת טורנס, כיום כ־5% מהקרקעות בישראל טרם מופו והוסדרו כהלכה (מספר זה הולך ופוחת עם השנים) ובמקביל מתקיים גם רישום ציבורי של עסקאות בקרקעות אלו. הגורם האחראי על מרשם המקרקעין בישראל היא אגף רישום המקרקעין של משרד המשפטים המפעיל תשע לשכות רישום מקרקעין אזוריות ושלוש שלוחות.

לשכת רישום המקרקעין נקראה בתקופת השלטון העותמני בשם הטורקי טאפו – בוטאה בערבית טאבו – כינוי המקובל עד היום. תהליך הסדרת המקרקעין החל באמצע המאה ה-19 ונמשך בתקופת המנדט הבריטי ובמדינת ישראל.

גוש רשום – הסדר קרקעות

הוא שטח מוגדר במקרקעין המכיל בתוכו חלקות והמהווה יחידה למדידה ולרישום.

רישום של גוש מתבצע בתהליך ההסדר באמצעות המרכז למיפוי ישראל מפ"י.

בישראל, יש כ-15,000 גושים.

מהו גוש שומא

גוש לא רשום / מוסדר שנוצר לפני קום המדינה ע"י האנגלים לצורכי חישובי מס בלבד.

המרכז למשבצות חקלאיות הוקם בשנות ה-70.

המטרות של המרכז :

 1. רישום החלקות של בעלי הנחלה בטאבו ע"ש המדינה.
 2. חוזה בין בעל הנחלה ובין מנהל מקרקעי ישראל.
 3. רישום חכירה ע"ש בעל הנחלה.

התוצאה:

 1. ברוב המושבים הוכנה תב"ע ותוכנית לצרכי רישום.
 2. החלקות נרשמו על שם מדינת ישראל.
 3. לא נחתמו חוזים בין בעלי הנחלות למנהל מקרקעי ישראל ולא נרשמה חכירה פרט למושב אחד – מושב בן עמי שבצפון.

מה רע במצב הקיים בישראל?

 1. לא ניתן להתחיל את התהליך ללא תוכנית לצרכי רישום תצ"ר מעודכן התואם את מצב הנחלות בשטח.
 2. משמעות של כל סטייה במפות הקיימות יכול להתבטא בעשרות מ"ר במציאות.
 3. תצ"ר מסודר היום ימנע בעתיד סכסוך שכנים ובנים יורשים.
 4. התצ"ר החדש ישקף את המצב האמיתי של הנחלות במושבים בישראל.

 

תכניות לצרכי רישום - תצ
תכניות לצרכי רישום – תצ"ר

תכניות לצרכי רישום – תצ"ר

1. מיפוי לצורך הסדרת מקרקעין בשטח

2. הכנת תכניות לצרכי רישום (פרצלציה ורפרצלציה)

3. הכנת תכניות שיכון ציבורי

4. מיפוי לצרכי רישום משבצות חקלאיות

5. תכניות להסדרת גבולות שיפוט וחלוקה

6. תכניות לרישום בתים משותפים

רישום מקרקעין:

 • רישום חלקות בלשכת רישום המקרקעין
 • רישום צו לבית משותף בטאבו
 • רישום זכויות משתכנים

 

רישום נכסים למגזר החקלאי ושיוך דירות לקיבוצים:

אנו פיתחנו כלים ושיטות עבודה כוללות וייחודיות בתחום על מנת לאפשר רישום זכויות מקצועי ואיכותי. אנו מחויבים להדריך וללוות אתכם בכל שלבי רישום הזכויות עד לסיומו של תהליך שיוך הנכסים ורישומם בטאבו.

במסגרת התהליך:

 • ייעוץ בתחום המדידות זכויות וחובות לצרכי רישום
 • ייעוץ בהתאם להחלטה 979, החלטה 1155 והחלטה 823
 • מיפוי לצרכי תכנון ורישום
 • חישוב וסימון שטחים ונכסים
 • הכנת תכניות מתאימות לצרכי רישום
 • ליווי בתהליך הרישום
 • רישום הנכסים

החלטת /1155/573:

 • הכנת המושב להחלטה 1155_המחליפה את החלטה 979) והחלטה 823
 • בדיקת מצב החזקה בפועל אל מול גבולות הנחלות
 • טיפול במפת המשבצת אל מול המנהל
 • מתן פתרון לבעלי הנחלות ביישום ההחלטות לגביי עיגון זכויות בחלקה.
 • מיפוי הנחלות

להצעת מחיר עבור טיפול ורישוי תצ"ר. מוזמנים להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם .