מהי תמ"א 35 ומה חשיבותה?

תמ"א 35 הינה תוכנית לטווח ארוך ברמה הארצית ועל פי הוראותיה תיבחן כל תוכנית מתאר מחוזית ומקומית.

בסעיף א', בפרק המטרות של התמ"א כי מטרתה העיקרית היא:

"מתן מענה תכנוני לצורכי הבניה והפיתוח של מדינת ישראל,תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים וצמצום תופעת הפרבור".

החלטה 979 מכפיפה את ביצוע ההחלטה להוראות תמ"א 35 ודורשת כתנאי את אישור אגודת המושב לעמידה בתנאי תמ"א 35 והידועה כתכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור שמספרה 35 .

תמ"א 35 הינה תכנית החלה בכל גבולות מדינת ישראל, אשר אושרה בתאריך 27.12.05.

בין מטרותיה, שמה לה התכנית לתת מענה לצרכי הבניה והפיתוח של מדינת ישראל תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים עירוניים וצמצום תופעת הפרבור. התכנית קובעת, בלוח מספר 2 בה, מגבלות לגבי מספר יחידות הדיור המקסימאלי בכל מושב ומושב בארץ.

בישובים אשר אינם נכללים בלוח מס' 2, התכנית קובעת שהצפיפות לאחר הרחבה לא תעלה על פי 2.2 ממספר התושבים בישוב, כפי שפורסם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 1995. התכנית מסייגת מגבלה זו באזור נפת באר שבע וקובעת כי תכנית מתאר מחוזית יכולה לשנות את מגבלת הצפיפות הנ"ל. יש לציין כי התכנית אינה משנה תכניות מתאר מקומיות שקיבלו תוקף לפני אישור התכנית, כך שבמידה והצפיפות בתכנית מתאר מקומית במושב גדולה מהאמור בלוח 2, הרי שתכנית המתאר המקומית תקבע.

מושבים רבים, לאחר ביצוע הרחבות למיניהן הגיעו ל"מכסת" מספר יחידות הדיור המותרת בהם על פי התמ"א ולפיכך לא ניתן להוסיף יחידות דיור באמצעות תכנון מחדש. במושבים אחרים, אשר יכולים להוסיף יחידות דיור על פי התמ"א, אולם כמות יחידות הדיור אינה ככמות חברי האגודה, כך שיוכלו לחלק זכויות באופן שווה לכל חברי האגודה, לא תסכים האגודה לאשר עמידה בתנאי תמ"א 35.

(ראה בנספחי ספר זה פירוט על היקף זכויות המושבים על פי תמ"א 35, נכון למועד כתיבת ספר זה).