צרו קשר
ּ

אדריכלים בבאר שבע – תהליך היתר הבניה

מבוא

היתר בניה מטעם הרשות המקומית, ניתן למבנה רק לאחר שהוכח לה כי התכנון עומד בסטנדרטים אותם קבעה. תהליך הרישוי מנוהל, אמנם, ע"י אדריכל המבנה, אך במהלכו נדרש היזם לביצוען של מספר דרישות.

פרק זה ינסה לשפוך אור על דרישות אלו, תוך פירוט חובותיו וזכויותיו של המבקש אל מול הרשויות, החל משלב הגשת הבקשה להיתר ועד לקבלת אישורי האכלוס.

בקשה למתן היתר בניה

הבקשה להיתר תיערך ע"י אדריכל המבנה, לאחר שהלקוח אישר את התכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכפופה לתקנות התכנון והבניה של משרד הפנים.

הבקשה להיתר תכלול את הפרטים הבאים:

  • הגדרת שימוש המבנה, חומרי הבניה, הקלות מבוקשות, חישוב אחוזי בניה ושטחי הבניה.
  • מפת מדידה בתוקף לחצי השנה האחרונה, תכנית אדריכלית להעמדת המבנה ע"ג השטח, תכנית לפתוח השטח.
  • תכנית אדריכלית של כל מפלס בנפרד, תכנית גגות, חתכים וחזיתות.
  • פרטי הבניין , התברואה, המערכות הטכניות ופרטי הפיתוח הנוגעים לגדרות.
  • הצהרותיהם וחתימותיהם של אדריכל המבנה, מהנדס הבניין, הבעלים (יש לצרף נסח טאבו בתוקף לחצי השנה האחרונה, או העתק מחוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל).
  • חתימתה של המועצה המקומית (החתימה כרוכה בתשלום אגרות הבניה).

חתימות שכנים/ שותפים לחלקה

במגרש דו משפחתי, יש לקבל את חתימת השותף לחלקה. חוק המקרקעין קובע כי במבנה רב משפחתי (בית משותף) דרוש רוב של 75% מהדיירים (או מהבעלים של שני שלישים מהרכוש המשותף) לצורך תוספת בניה. לצורך תוספת ממ"ד, מספיקים 60% מהדיירים. יש לנסות להחתים את כל הבעלים המופיעים בנסח הטאבו.

בכל סוג של מגרש, במידה ורוצים לבנות גדר בנוייה – יש להחתים את השכן הגובל. ההחתמות יבוצעו על גבי בקשת ההיתר – ה"גרמושקה".

לעיתים, השותפים לחלקה או השכנים מסרבים לחתום מפאת סכסוך, או לחילופין מעמידים תנאים לא הגיוניים.

אל חשש! בהתייעצות עם האדריכל ניתן להפעיל את 'תקנה 2' לחוק, אשר מהותה שליחת מכתב רשום (על חשבון היזם) ע"י הרשות המקומית לגורם המסרב ע"מ להעניק לו הזדמנות להביע את ההתנגדות בצורה מסודרת.

במידה ואכן תוגש התנגדות בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק (עובדה אשר לרוב במילא אינה מתרחשת) – היא תידון בוועדה אשר תיתן את החלטתה באופן ענייני. לא נתקלתי בעבודתי מעולם במקרה בו התנגדות "לא כשרה" (ריב בן שכנים) התקבלה.

נכון, לכאורה יש כאן סתירה עם חוק המקרקעין, אך גם אם תוגש תלונה למפקח/ת על המקרקעין – התלונה תיבחן בעיניים תכנוניות, ולהחלטות קודמות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה יהיה משקל רב בעמדת המפקח/ת (אחרי הכל – שני המוסדות שייכים למדינה…). גם אם יפנו השכנים לבית המשפט- עדיין יהיה להחלטות הוועדה משקל רב ומכריע.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ